Tvibit Talentfilmfond

Lyst til å lage film? Vil du reise på filmkurs, workshop eller filmfestival? Lage et spill eller en app? Noe på tvers av flere plattformer - telefon, nettbrett, datamaskin, sosiale media eller digitale nettverk? Trenger du PENGER?

Tvibit Talentfilmfond kan hjelpe DEG!

Søknadsskjema finner du HER.

Filmprosjekter: Her må du legge ved budsjett og synopsis, treatment eller manus

Talentutvikling: Ønsker du å delta på et kurs, workshop, seminar, filmfestival e.l.

Mentor: Hvis du vil leie inn en profesjonell mentor/konsulent for å få hjelp til utvikling av en idé, et manus e.l. kan du søke støtte til å dekke honoraret til mentoren

Transmediaprosjekter og spillutvikling: prosjektbeskrivelse, budsjett og beskrivelse av teamet bak

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden må du bare ta kontakt med oss.

Løpende behandling av søknader opp til kroner 5.000,-, søknader over dette behandles hver sjette uke. Søk når DU vil!


Søknadskriterier:

Du må være mellom 15 og 25 år.
Du må ha tilknytning til Troms Fylke.
Fondet støtter ikke innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr (med unntak av lagringsenheter som harddisk o.l.) Vi kan støtte leie av utstyr.
Fondet støtter ikke lønn eller honorar til søkeren. Vi kan støtte honorar til profesjonelle skuespillere og mentorer.
Det gis ikke støtte til skoleprosjekter.
Man kan maks søke om kroner 25.000,- per prosjekt.
Tvibit Talentfilmfond støttes av Troms Fylkeskommune.

Foto: Stillbilde fra filmen Frostbitt av Toni Nordli. Filmen er støttet av Tvibit Talentfilmfond.