Søk støtte som ung filmskaper

Her finner du en oversikt over ulike støtteordninger for ungdom hvor det også er mulig å søke om støtte til å lage film eller støtte til videreutvikle deg som filmskaper.

Datoer og frister

Artikler

Regionale støtteordninger for unge filmskapere

Trenger du penger til å lage film? Her finner du en oversikt over hvilke regionale aktører og filmsentre som har egne støtteordninger for unge filmskapere med fokus på produksjon.

Artikler

Profesjonelle støtteordninger

Her er en oversikt over støtteordninger for den profesjonelle filmbransjen.

Nyheter

Kreativt Europa: Nye søknadsfrister

Kreativt Europa har publisert nye søknadsfrister for tilskudd til enkeltprosjekter og TV-prosjekter.