Webisode: Å skape en kortserie

Det korte serieformatet har de siste årene fått mer og mer oppmerksomhet, blant annet gjennom norske og svenske serier som SKAM, UNGE LOVENDE, HASHTAG, PORTKODE 1321 og BOYS. Sitter du eller dere med en idé til en kortserie? Mediefabrikken lanserer nå workshopen WEBISODE: Å skape en kortserie, i samarbeid med Filmbasen i Stockholm.

Workshopen retter seg mot alle som er i utviklingsfasen av en kortserie, og som vil videreutvikle prosjektet fra idéstadiet og frem mot en pitch. I løpet av samlingene vil deltakerne jobbe med å finne kjernen i prosjektet, videreutvikle prosjektet, og se på hvordan serien kan nå ut til og møte et publikum.

Gjennom to samlinger på fire dager vil deltakerne i møte med prosessledere, foreleserne og andre medvirkende få tilgang til øvelser og verktøy som bringer prosjektene videre. Den første samlingen arrangeres i Oslo i tidsrommet 13-17. mars, og den andre samlingen arrangeres i Stockholm 24-28. april. Mellom samlingene vil deltakerne få i oppgave å forberede en større presentasjon av prosjektet. Målet er at alle deltakerne mot slutten av workshopen skal være klare for å pitche prosjektene sine for tv-kanaler og streamingtjenester.

Workshopen vil blant annet ledes av manusforfatter Robert Andersson, som er en av skaperne av SVT-serien BOYS, Tone Johnsen som blant annet har jobbet som manuskonsulent og skriveromsleder for NRK-serier som NOBEL og SNØFALL og Anniken Fjesme som jobber som veileder på Mediefabrikken.

Workshopen vil også gjestes av manusforfattere, regissører, produsenter og beslutningstakere som alle har erfaring med å jobbe med webisodes og nettdrama.
 
Hvem kan søke?
Alle som er i ferd med å utvikle en kortserie for tv eller web. Med kortserie mener vi en serie på flere episoder, hvor hver episode er på 8-15 minutter (maks 20 min). Søkeren er en eller flere av prosjektets kreative skapere (manusforfatter/regissør/produsent). Hvert prosjekt kan ha maks tre deltakere.
Prosjektet som skal utvikles under workshopen er i fasen mellom idé og produksjon. Kanskje dere har utviklet en prosjektbeskrivelse, er i gang med manus eller har begynt å prøvefilme? Det viktigste er at det finnes en tydelig visjon for prosjektet som du eller dere kan dele med de andre deltakerne. Alle sjangre er velkomne, så vel fiksjon, som animasjon og dokumentar. Prosjektet kan ikke allerede være koblet til en tv-kanal.

Hva kreves av deg som deltaker?

For å delta på workshopen må du eller dere både være villige til å dele prosjektene med andre, og til å gi feedback på andres prosjekter. Siden workshopen er et nordisk samarbeid mellom Filmbasen og Mediefabrikken er også erfaringsutveksling på tvers av landegrensene et viktig komponent i workshopen.
Du/dere må sette av tid til å delta på begge samlingene, og siden du eller dere mot slutten av workshopen bør være forberedt på å pitche prosjektet for potensielle finansiører og beslutningstakere i bransjen, må det også settes av tid til å jobbe med prosjektene på egenhånd mellom samlingene.

Hvordan søke?
Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av prosjektet (maks en halv A4-side), samt en beskrivelse av søkerne og hva søkerne har gjort tidligere. Du/dere er også velkomne til å legge ved en lenke til en video på maks 3 minutter der du/dere har mulighet for å presentere prosjektet visuelt.
Søknadsfristen er 1. Februar. Søknaden sendes til info@mediefabrikken.com. Om ditt/deres prosjekt er aktuelt for å delta vil du/dere kalles inn til et intervju i uke 6 eller 7.

Workshopen er gratis, og inkluderer reiser, kost og losji. Har du spørsmål om workshopen eller søknadsprosessen kontakt anders@mediefabrikken.com.

Bildet: Fra Boys. Foto: Knut Koivisto.