Retningslinjer for å søke FilmLab Norge

I FilmLab Norge søker man seg inn med et lengre prosjekt. I løpet av programmet utvikles og produseres det en kortfilm basert på det lengre prosjektet.

Vi søker filmskapere, team og historier fra hele landet, og vi oppfordrer til samarbeid på tvers av regionene. Vi ønsker oss søkere og prosjekter med egenart, og vi oppmuntrer teamene til å vise oss dette i søknaden.

Med lengre prosjekt mener vi spillefilm eller dokumentar, men også prosjekter innenfor andre lengre formater, f. eks. dramaserie eller webisode.


Hvem kan søke?
- et team består av regissør, manusforfatter og produsent, eller av regi/manus og produsent. Dersom det er relevant for utviklingen av prosjektet eller teamet å søke seg inn med en annen fagfunksjon eller team-sammensetning, må dette begrunnes i søknaden.

- alle som har produksjonserfaring og/eller resultater å vise til, og/eller som er ferdig med en utdanning

- det er aktuelt trekke inn andre funksjoner fra staben underveis forløpet, men teamene som søker seg inn består av maksimum tre personer.

Hvem kan ikke søke?
- dersom du som regissør, manusforfatter eller produsent har fått realisert en spillefilm eller dramaserie innenfor profesjonelle rammer kan du ikke søke (gjelder ikke utviklingsstøtte)

Hvor og hvordan søker man?
Logg inn på Filmsøk.no. Opprett en bruker om du ikke har dette fra før.

1.     Velg søknadstype TILTAK
2.     Søk til FILMLAB NORGE
3.     Velg så KOMPETANSEUTVIKLING FOR FILMBRANSJEN
4.     Merk søknaden FILMLAB NORGE  i feltene "Navn på tiltak" og "Angi type tiltak"
5.     Der sum må fylles inn skriver du tallet null (0) og krysser “Nei" for om du har søkt eller mottatt støtte fra andre finansiører (dette er kun en formalitet, og betyr ikke at du ikke kan søke om støtte til prosjektet fra andre finansiører)
6.     Vedleggene til søknaden lastes opp i Filmsøk

Hvilke vedlegg trengs for å beskrive prosjektet? (du må velge ett av de to alternativene)
A.    Synopsis til en spillefilm, dokumentar, dramaserie eller annet lengre prosjekt, inkl. regi- og produsentnotat, samt moodboard

Rammer:
-       Synopsis 3-8 A4-sider
-       Regi- og produsentnotat (maks 1 A4-sider per notat)
-       Moodboard (maks 2 A4)

 B.    Prosjektbeskrivelse til et lengre prosjekt som gir en tydelig beskrivelse av karakter, univers,  tema, inkl. regi- og produsentnotat, samt moodboard

Rammer:
-       Prosjektbeskrivelse: 2-5 A4-sider
-       Regi- og produsentnotat (maks 1 A4-sider per notat)
-       Moodboard (maks 2 A4)

NB! Hvis dere har annet materiale som dere mener er relevant for å beskrive prosjektet på en god måte så legger dere ved det også.

Hva må vedlegges for å beskrive søkerne/teamene?
-       Teamet som søker seg inn må i fellesskap sende inn en søknad som beskriver samarbeidsrelasjonen og motivasjonen for å delta i programmet. Denne beskrivelsen kan være en del av prosjektbeskrivelsen, regi- og produsentnotat eller som et eget vedlegg. Produsenten må være avsender på søknaden.
-       Lenker og nedlastbare filer til tidligere arbeider (filmer, manus og annet relevant materiale). Maks to lenker per deltaker i teamet. Velg det som representerer deg best som filmskaper.
-       CV fra hver enkelt i temaet

Må man ha et ferdig manus til prosjektet man søker seg inn med?
Nei.

Kan man søke alene?
Nei.

Er du usikker på om du eller dere er kvalifisert til å søke?
Ta kontakt i god tid før søknadsfristen.

Når går søknadsfristen ut?
Siste frist for å søke er søndag 6. august 2017.

Kontaktperson:
Anders Fristad Rudolph, prosjektleder FilmLab Norge, anders@mediefabrikken.com, 97797036