Pitcheforum for internasjonal co-produksjon

I samarbeid med Kortfilmfestivalen inviterer Screen Talent Europe og Mediefabrikken produsenter, regissører og manusforfattere fra Nord Europa til pitcheforum for kort- og dokumentarfilm. Forumet arrangeres under Kortfilmfestivalen i Grimstad 14-18. juni.

Det vil pitches 10-14 kort- og dokumentarfilmprosjekter i løpet av forumet. I en 5-minutters pitch vil deltakerne presentere prosjektet til en jury, og et publikum bestående av potensielle co-produsenter og co-finansiører, samt filmskapere og filmbransje som deltar på festivalen.

Formålet med forumet er at filmskapere i Norden og Europa skal kunne utvikle konkrete samarbeid og igangsette co-produksjoner, samt utvikle nettverk og bekjentskaper som de kan dras nytte av senere i karrieren.

Den beste pitchen mottar en pris på 5000 €. Prispengene skal gå til å gjennomføre produksjonen. For å få utbetalt tilskuddet må prosjektet som mottar støtte etableres som en internasjonal co-produksjon.

Deltakerne inviteres til et tre-dagers opphold i Grimstad. Den første dagen vil bestå av pitcheforberedelser sammen med veiledere fra Mediefabrikken. Pitchen gjennomføres på dag 2, og etterfølges av sosiale aktiviteter og nettverksbygging. Kostnadene for transport, kost og losji dekkes av Screen Talent Europe.

Retningslinjer
For å delta må du være mellom 18 og 30 år. Produsenter, regissører og manusforfattere som søker må ha laget minst 2 filmer (fiksjon eller dokumentar). Du må søke med et prosjekt i utvikling (fiksjon eller dokumentar). Maks lengde på prosjekt er 30 minutter. Prosjektet som mottar støtte må produseres gjennom internasjonal co-produksjon, noe som betyr at hele eller deler av prosjektet må produseres i et annet land. Det er ikke et krav å ha en co-produsent i et annet land når du søker, men for utbetaling av produksjonstilskudd må prosjektet etableres som en co-produksjon mellom to land.

Hvordan søke?
For å delta må du søke via en av partnerne i Screen Talent Europe. Filmskapere fra Norge søker til Mediefabrikken eller Filmveksthuset Tvibit.

Søknadsfrist: 05.05.2017. SØK HER.

Filmen «Vi er tre» regissert av Caroline Ingvarsson og produsert av Caroline Drab i POP! Media i Malmø vant prisen i fjor, og co-produserte deler av filmen i samarbeid med det norske selskapet Frokostfilm gjennom å legge deler av etterarbeidet til Oslo:

"Vi är oerhört glada och tacksamma för Screen Talent Europes's pitch pris på Kortfilmfestivalen. Priset har hjälpt filmen bli snyggare helt enkelt, men även vi som filmskapare har vuxit genom att sammarbeta internationellt. Co-produktionen har ju dessutom givit möjligheten för ytterligare samarbeten mellan landsgränserna i framtiden, nu när vi fått ett större nätverk.», forteller produsenten.

Foto fra filmen "Vi er tre": Benjamin Zadig.


Om Screen Talent Europe
Screen Talent Europe er et nettverk av organisasjoner som utvikler filmtalenter innenfor film- og tv- bransjen. STE jobber for å legge til rette for co-produskjon og samarbeid mellom talentene som har tilknytting til organisasjonene. Mediefabrikken og Tvibit er de Norske partnerne i organisasjonen.

Pitcheforumet er finansiert av Mediefabrikken, Screen Talent Europe og Kortfilmfestivalen, med støtte fra Nordisk Kulturfond.