VIKEN UNG-STIPENDET

Viken UNG-stipendet gir unge filmskapere og talenter muligheter til å utvikle og gjennomføre et prosjekt. Stipendet kan gå til produksjon av musikkvideo, kortfilm og dokumentar eller piloter til webisodes/nettdrama. Prosjektene som mottar stipend får tilbud om veiledning og tilgang til produksjonsutstyr fra Mediefabrikken i Akershus.

Maksimalt tilskuddsbeløp er:
- 10 000 for filmskapere opp til 20 år
- 20 000 for filmskapere eldre enn 20 år

SETT DEG NØYE INN I RETNINGSLINJENE FØR DU SØKER.

Hvem kan søke?
- Filmskapere fra og med videregående skole-alder og inntil to år etter endt bachelorutdanning innenfor film-, spill- og tv-produksjon. Filmskapere under utdanning kan også søke, men ikke om tilskudd til prosjekter som lages som en del av studiet.
- Søkere som ikke har profesjonell produksjonserfaring eller filmutdanning fra fagskole og/eller høyskole.
- Søker(ne) må ha bostedsadresse i ett eller flere av Viken filmsenters fem eierfylker (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold)

Hva kan det søkes om stipend til?
Ordningen er fleksibel og åpen for plattformnøytrale prosjekter innenfor områdene fiksjon, animasjon, dokumentar og eksperiment.
Eksempler på hva det kan gis stipend til innenfor ordningen: musikkvideo, kortfilm og dokumentarfilm, plattfornøytrale prosjekter og piloter til webisodes/nettdrama.

Hva gies det ikke stipend til
- Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
- Studentprosjekter (prosjekter som lages som en del av studiet)
- Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra et filmsenter eller fra Norsk filminstitutt.
- Dersom stipend utbetales til privatperson, kan det ikke bruke til å dekke lønn eller honorar til søker(ene)

Hva slags prosjekter passer inn i ordningen?
- Viken UNG-stipendet er for prosjekter som er gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene av ordningen.

Hvordan søke?
Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSOK.NO. Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien STIPEND.

Velg "aktiviteter for barn og unge" som kategori og legg ved dokumentene beskrevet nedenfor.

NB: På spørsmålet "angi type stipend" skriver du Viken UNG-stipendet.

Hva skal med i søknaden?
- Generell prosjektinformasjon: Type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søker, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig person med fødselsnr)
- Prosjektbeskrivelse som inkluderer:
Synopsis/ideskisse eller manus (ikke over 15 sider)
Reginotat
Produsentnotat (der det er relevant)
- Budjett (inkludert beskrivelse av hva beløpet fra Viken UNG-stipendet skal brukes til)
- Fredriftsplan
- Beskrivelse av søker (CV)
- Man kan også med fordel vedlegge arbeidsprøver (tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi nødvendige passord til lenker med audiovisuelt materiell.

Saksgang
Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt på 6 til 8 uker. Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkludert et regnskap som viser hva stipendet er blitt brukt til.

Viken UNG-stipendet administreres av Mediefabrikken i Akershus.

Søkere som ikke leverer rapport ink. regnskap og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Viken UNG-stipend ved senere anledninger.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter.

For spørsmål om Viken UNG-stipendet kontakt oss på e-post ung@vikenfilmsenter.no

LAST NED Viken UNG logo til bruk i rulletekst på den ferdige filmen her!