VIKEN UNG-FONDET

Viken UNG-fondet gir tilskudd til produksjon av musikkvideo, kort-og dokumentarfilm til unge filmskapere. I tillegg til produksjonstilskudd får hvert enkelt prosjekt tilbud om veiledning. Prosjektene som mottar tilskudd får også tilgang til produksjonsutstyr fra Mediefabrikken.

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 15 000.

Sett deg nøye inn i retningslinjene før du søker!

Hvem kan søke?
• Unge filmskapere på videregående skole, på vei mot, eller under utdanning på en fagskole- og/eller høyskole  NB: studenter kan ikke søke om tilskudd til filmer som lages som en del av studiet.
• Søker(ne) må ha bostedsadresse i ett eller flere av Viken filmsenters fem eierfylker (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold)

Hva kan det søkes om tilskudd til?
• produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og musikkvideo – derunder:
– leie av utstyr
– honorar til profesjonelle skuespillere og fagfunksjoner, f. eks. fotograf eller klipper
– produksjonskostnader (som catering, leie av location, transport osv.)

Hva gis det ikke tilskudd til?
• Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
• Lønn eller honorar til søker/ene
• Studentfilm (filmer som lages som en del av studiet)

Hva slags prosjekter passer inn i ordningen?
• Viken UNG-fondet er for prosjekter som er gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene av ordningen.
Hvordan søke?
Søknaden sendes inn via søknadsdatabasen FILMSOK.NO. Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien STIPEND.

Velg ”aktiviteter for barn og unge” som kategori og legg ved dokumentene beskrevet nedenfor.

NB: På spørsmålet ”angi type stipend” skriver du Viken UNG-fondet.

Hva skal med i søknaden?
• Generell prosjektinformasjon: type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søkerne, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig kontaktperson med fødselsnummer).
• Prosjektbeskrivelse som inkl.
– synopsis/idéskisse eller manus
– beskrivelse av hvorfor du ønsker å lage filmen
– beskrivelse av hvordan du ser for deg å gjennomføre produksjonen
• Budsjett (inkl. beskrivelse av hva tilskuddsbeløpet fra Viken UNG-fondet skal brukes til)
• Fremdriftsplan
• Beskrivelse av søker/ene
• Man kan også med fordel vedlegge arbeidsprøver (på tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi linker til web-sider hvor eventuelt audiovisuelt materiell ligger tilgjengelig, samt nødvendige passord.
• Vi leser ikke manus over 15 sider.

Saksgang
Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normal på 4 til 6 uker.
Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. et regnskap som viser hva tilskuddet har blitt brukt til.

Viken UNG-fondet administreres av Mediefabrikken

For spørsmål om Viken UNG-fondet kontakt ung@vikenfilmsenter.no