To nye linjer ved Den Norske Filmskolen

Den Norske Filmskolen startet opp to nye linjer denne høsten: Digital Visual Design og Kreativ Dokumentarregi. Les mer her.

Digital visual design

Troll og draker. Romskip og superhelter. Dette er den kjente siden av effekter, men hva med å gjenskape et bymiljø fra noen tiår tilbake? Endre utsende til en skuespiller? Kombinere en liten analog spesialeffekt med digitale midler for å gi større effekt?

Alle disse eksemplene – og utallig mange flere – er en del av film og tv-drama i dagens produksjoner. Mulighetene er nesten uendelige, og det er behov for en ny type kunstner, en samarbeidspartner for regissøren, fotografen, scenografen som forstår fortellingen og hvordan man best skal få den fra konsept til visning.

Ofte har denne rollen blitt pålagt en «production VFX supervisor» som kan jobbe side om side med regissør, fotograf, og scenograf for å realisere filmens visuelle verden. Med få unntak har dette vært en funksjon underlagt de tradisjonelle disiplinene, men utviklingen viser et behov for en selvstendig kunstner sidestilt fotografen og scenografen som kan ta et kreativt medansvar for realiseringen av filmfortellingens visuelle uttrykk.

På Filmskolen vil studenter i Digital visual design både få med seg undervisning i kunstnerisk utvikling og visuelt språk sammen med alle andre fagfunksjonene og spesialisert undervisning og oppfølging som vi gi dem et solid fundament for å innta rollen som kunstnerisk leder for effektarbeidet på en film- og tv-produksjon.

Dokumentarregi


DNFs nye dokumentar-regilinje har en tydelig profil rettet mot den kreative personlige dokumentaren – filmen som utfordrer vår virkelighetsforståelse gjennom personlig fortolkning og emosjonelt engasjerende fortellinger fra det virkelige liv.

Dokumentarregistudiet ved Den norske filmskolen er basert på både praktisk og teoretisk undervisning, samt en rekke produksjonsøvelser. Det er stort fokus både på prosjektutvikling, på arbeidet med å utvikle en egen stil og på at utvikle gode leder- og samarbeidsevner. I starten av studiet deltar dokumentar-registudenter i en rekke obligatoriske fellesøvelser med de øvrige bachelorstudenter, såkalte ”penneprøver”, hvor der arbeides med filmfortellingens elementer og håndverksmessige ferdigheter.

Dokumentarregissører skal både kunne arbeide på egen hånd, i såkalte ”One Man One Camera” produksjoner, samt fungere som arbeidsleder for et helt team. Regissøren skal gjennomføre filmens uttrykk gjennom sin egen tolkning av virkeligheten. Regissøren har det overordnete kunstneriske ansvar for filmen.