Søk støtte som ung filmskaper

Her finner du en oversikt over ulike støtteordninger for ungdom hvor det også er mulig å søke om støtte til å lage film eller støtte til videreutvikle deg som filmskaper.

De aller fleste av disse gir støtte til filmproduksjon, men flere gir også støtte til andre aktiviteter som kan bidra til å hjelpe deg videre som filmskaper. Alle støtteordningene har ulike kriterier, og det er lurt å sette seg godt inn i disse før du sender inn søknaden. I mange tilfeller kan det være lurt å ringe hvis man har spørsmål eller er usikker.

De fleste gir ikke støtte til innkjøp av utstyr og dataprogrammer eller honorar til prosjektsøker(ne). Som regel må man legge ved prosjektbeskrivelse og/eller manus, budsjett og finansieringsplan.

FrifondFrifond barn og unge er en støtteordning for barn og ungdom som vil lage aktivitet der de bor.

For å få støtte må man være en gruppe på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune. Minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats.

Når det gjelder søknader om utstyr og innspilling innenfor lyd, kan du søke Frifond musikk og/eller Musikkutstyrsordningen.

Maks søknadssum er 25.000 kroner.

Frifond har løpende søknadsfrist, og behandlingen av søknaden tar 4 til 6 uker.

TrafoTrafo.no gir støtte til kunstneriske prosjekter og workshops drevet av ungdom mellom 16 og 22 år. Når Trafo.no gir prosjektstøtte er det med den originale, kunstneriske idéen som utgangspunkt. Bare enkeltpersoner og grupper kan søke, ikke organisasjoner eller foreninger.

Maks søknadssum er 10.000 kroner.

Søknadsfristene er 1.februar, 1.april, 1.juni, 1.august, , 1.oktober og 1.desember. Du får svar innen 3 uker.

Mangfold og InkluderingMangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å sette fokus på temaer som mangfold, holdninger og deltakelse. Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen.

Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering, større samarbeidsprosjekter med flere aktører, og prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer vil prioriteres. Det er også viktig at aktiviteten innebærer at man gjør noe nytt som man ikke har gjort før.

Maks søknadssum er 75.000 kroner.

Søknadsfristene er 1.juni og 1.oktober

Aktiv Ungdom - UngdomsinitiativAktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. For å kunne søke penger fra Ungdomsinitiativ må dere være en gruppe på minst 4 personer og være mellom 15 og 30 år. Dere kan være enten en uformell gruppe eller en del av en ikke-kommersiell organisasjon.

Et Ungdomsinitiativ er et prosjekt som dere selv har tatt initiativet til å starte, rundt et tema som opptar dere. Formålet med Ungdominitiativ er å fremme ungdoms kreativitet, virkelyst og initiativ.

Et Ungdomsinitiativ skal vare i minst 3 måneder og høyst 18 måneder, skal ha tre faser: forberedelse, gjennomføring av selve aktiviteten og evaluering, og skal være nyskapende, dvs. at det ikke har funnet sted liknende prosjekter lokalt eller at dere ikke har deltatt på denne typen prosjekter tidligere.

For nasjonale ungdomsinitiativ kan dere søke om inntil € 6 900 / ca. kr. 55 000. Søknadsprosessen er lang og innviklet, men det kan altså være verdt det.

Prosjekter som får støtte kan i utgangspunktet starte 3 måneder etter søknadsfristen. Fristene er 4.februar, 30.april og 1.oktober

Det finnes også en rekke regionale støtteordninger du kan sjekke ut her!

Kjenner du til støtteordninger lokalt, regionalt eller nasjonalt som ikke står på listen kan du sende oss en e-post!