Regionale støtteordninger for unge filmskapere

Trenger du penger til å lage film? Her finner du en oversikt over hvilke regionale aktører og filmsentre som har egne støtteordninger for unge filmskapere med fokus på produksjon.


NORD-NORGE
Tvibit Talentfilmfond fra Filmveksthuset Tvibit
For å søke talentfilmfondet må man være mellom 15 og 25 år og ha tilknytning til Troms fylke. Her kan du søke om maksimum 25000 kroner. Løpende søknadsbehandling.

Springbrettmidler fra Nordnorsk filmsenter er et produksjonstilskudd rettet mot ungdom mellom 18-25 år som vil lage film uten å ha en ferdig filmutdannelse bak seg. Springbrettsøknader blir løpende behandlet. Behandlingstiden er maksimalt fire uker.

MIDT-NORGE
Kortfilmstipendet fra Midtnorsk filmsenter er en egen støtteordning for lavbudsjetts kortfilm, fiksjon eller dokumentar, i Midt-Norge. Maksimumsbeløpet det kan søkes om er 15000 kroner.

ØSTLANDET

Viken UNG-fondet gir støtte til produksjon av musikkvideo, kortfilm og dokumentarfilm. I tillegg vil det settes opp et veiledningsforløp med erfarne veiledere, for hvert prosjekt som mottar støtte. For å søke støtte må du være mellom 15-30 og ha tilknytning til enten Akershus, Buskerud, Vestfold eller Østfold. Maks støttebeløp er 30000 for de over 20, og 10000 for de under 20. Søknadene behandles fortløpende. Behandlingstiden er opp til fire uker.

Har ikke senteret du har tilknytning til egne støtteordninger for unge filmskapere? Les mer om ordningene de har for den profesjonelle bransjen her.

Kommuner og fylkeskommuner
Sjekk også med din kommune/fylkeskommune om de har egne stipend- og støtteordninger.

Stiftelser
I flere regioner finnes det også egne stiftelser og fond.

Kjenner du til støtteordninger lokalt, regionalt eller nasjonalt som ikke står på listen kan du sende oss en e-post!