Profesjonelle støtteordninger

Her er en oversikt over støtteordninger for den profesjonelle filmbransjen.

Er du profesjonell filmskaper og skal søke om utviklings- eller produksjonsstøtte har du flere muligheter.

De regionale filmsentrene gir i første rekke tilskudd til utvikling- og produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm. Her finner du lenker til deres tilskuddsordninger:

Nordnorsk filmsenter
Midtnorsk filmsenter
Vestnorsk filmsenter
Østnorsk filmsenter
Viken filmsenter
Sørnorsk filmsenter
Filmkraft Rogaland

I tillegg til de regionale filmsentrene finnes også Internasjonalt Samisk filmsenter

De regionale filmfondene har som hovedformål å gi tilskudd til audiovisuelle produksjoner, primært innen kommersielle formater som langfilm og fjernsynsproduksjoner.

Film Camp AS
Filmfond Nord
Filminvest Midt-Norge
Film3
Fuzz
Filmkraft Filmfond
 

FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og fond. På nettsiden deres finner du oversikt over hvor de ulike regionale sentren og fondene holder til.

Norsk filminstituttNorsk filminstitutt forvalter fem ulike støtteordninger for tilskudd til filmformål, i tillegg til direkte produsentstøtte.

Norsk filminstitutt forvalter følgende støtteordninger:

-Kinofilm
-Dokumentarfilm
-Kortfilm
-TV-Serier
-Stipend

I tillegg tildeler Norsk filminstitutt direkte produsentstøtte til produksjonsselskaper.

Sjekk nettsiden for søknadsfrister

Fond for lyd og bildeFond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.

Det kan søkes om støtte til produksjon av kort- og dokumentarfilm. Det gis ikke støtte til forproduksjon og utarbeidelse av piloter.

I søknadsbehandlingen blir søknader som retter seg mot barne- og ungdomskultur og kulturelt mangfold særlig prioritert.

Tildelingene ligger på mellom 25.000 og 300.000 kroner.

Søknadsfristen for produksjonsstøtte er 3.februar og 2.september. For støtte til markedsføring av kort- og dokumentarfilm er det løpende frist.


Fritt ordFritt Ords formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Innenfor filmområdet gir Fritt Ord hovedsakelig støtte til dokumentarfilm. De gir først og fremst produksjonsstøtte, men i spesielle tilfeller kan de også gi utviklingsstøtte.

Det er viktig å kunne vise til kommende distribusjon av filmen, som for eksempel tv- eller festivaldistribusjon. Det kan være lurt å ha noe på CV-en, men dette er ikke et absolutt krav.

Man kan søke om alt fra 150.000 og opp mot 1.000.000 kroner.

Fritt Ord har følgende søknadsfrister våren 2015. Søknad levert til fristen:

15. januar blir behandlet i februar
20. februar blir behandlet i mars/april
27. mars blir behandlet i mai
15. mai blir behandlet i juni
3. august blir behandlet i september
11. september blir behandlet i oktober/november
6. november blir behandlet i desember

FilmvederlagsfondetNorsk Filmvederlagsfond deler ut stipender til manusforfattere, regissører, fotografer, lyddesignere, scenografer, klippere, kostymedesignere, maskører og oversettere som har opphavsrett i en film. Det vil si at hvis filmen blir lånt ut av et bibliotek, Norsk filmklubbforbund, distribuert/solgt via Norsk filminstitutt, er forfilm på kino, eller gjort tilgjengelig på nett via Norgesfilm – da bruker staten filmen vederlagsfritt og du kan søke stipend hos Norsk Filmvederlagsfond.

Man må ha deltatt i et visst antall produksjoner før man kan søke stipend.

Stipendet er på 40.000 kroner.

Søknadsfristene er 1.februar, 1.juni og 1.november.

Kjenner du til støtteordninger lokalt, regionalt eller nasjonalt som ikke står på listen kan du sende oss en e-post!