Noroff: Manus/Regi

Her kan du bli kjent med Magnus Aurland Øiseth, student ved Manus og Regi-linja ved Noroff.

Om Studenten
Jeg er en bygdegutt som har vokst opp på en gård, men som merkelig nok har utviklet en brennende filminteresse. I begynnelsen var jeg virkelig gira på monsterfilmer, og spesielt var det de filmene som brukte praktiske effekter som fascinerte meg. Gradvis frem til i dag har filminteressen utviklet seg til et ønske om å se alt mulig. I tillegg har en trang til å fortelle historier og å underholde et publikum alltid vært der, og mest av alt vil jeg gjøre dette med film.

Jeg valgte Noroff fordi jeg ønsker så mye praktisk erfaring som mulig, om hele prosessen, fra idé til ferdig film. I tillegg ønsker jeg en arena hvor det er trygt å prøve og feile, slik at du kan lære av dine feil uten at en eventuell karriere går i vasken.

Om Utdanningen
Studiet er bygd opp av moduler. Hver enkelt modul fungerer som et filmprosjekt, med forarbeid, produksjon og etterarbeid, og de forskjellige modulene omfatter ulike former og sjangre. For hver modul underbygges det praktiske med relevant teori, og hele opplegget gir deg et bredt perspektiv og en gyllen mulighet til å finne ut hva du trives best med.

Livet på Noroff

Jeg trives godt på Noroff, blant flinke og trivelige lærere og medelever. Selv om det er en viss grad av felles interesser som gjør at vi alle er her, er det likevel et bredt mangfold av interesser innen denne sfæren som er representert. Dette gjør det hele enda mer interessant og lærerikt som studiested.

Hvordan kommer man inn?
Opptaksprosessen er rullerende, så det lønner seg å søke tidlig. Etter man har fylt ut og sendt søknad blir man eventuelt kalt inn til en samtale. Etter dette får du vite om du har kommet inn eller ikke.

Livet etter Noroff
Noroff samarbeider blant annet med AFDA i Cape Town, Sør-Afrika, og jeg ønsker å ta et tredje bachelorår der når mine to år på Noroff er omme. Deretter, i tillegg til mine musikalske aktiviteter, skal jeg gjøre alt jeg kan for å lage film!