NSKI Høyskole: Bachelor i Regi

Høsten 2016 starter NSKI Høyskole opp en ny utdanning i filmregi, basert på prinsippene fra Actors Studio i New York.

I pressemeldingen sier skolen at utdanningen er en respons på bransjens behov for regissører med kunnskap og erfaring fra skuespill foran kamera.

Utdanningen har som mål å gi studenten evne til å forstå og tolke en dramatisk tekst gjennom gode analytiske metoder, og å formidle denne tolkningen gjennom skuespillerarbeid og personinstruksjon.

Det legges opp til at registudentene får en grundig innføring og erfaring med den amerikanske skuespillermetoden Method Acting som verktøy. Registudentene skal selv delta i skuespillerarbeidet gjennom improvisasjoner, monologer, dialoger og scener, både foran kamera og på scenen.

Etter endt studie skal studenten kunne beherske personinstruksjon og regifaget som en helhet. Studenten skal kunne arbeide selvstendig så vel som i samarbeid med andre yrkesgrupper og beherske faget på et høyt profesjonelt nivå. Studentene skal ha tilstrekkelig med kunnskap til å få jobb som utøvende instruktør/regissør.

I løpet av 2.studieår kan studentene søke seg til vårt utvekslingsprogram med The New School for Drama i New York.

”Det spennende med dette studiet er nærheten til bransjen, og det omfattende samarbeidet mellom studenter fra skuespillerlinjen og studentene på regilinjen." -Rektor Øyvind Frøyland

Søknadsfristen er utvidet til 15.april 2016. Det er ikke nødvendig med generell studiekompetanse for å søke seg til studiet.

Utdanningen er godkjent av Lånekassen.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her!