Filmmusikk og rettigheter

Dette må du vite om filmmusikk og rettigheter

 • At du eier en cd eller en fil, gir deg ikke lov til å bruke musikken i filmen din. De som har komponert, produsert og fremført musikken har enerett til å bestemme hvem som får bruke musikken.

• Ønsker du å bruke musikk som noen andre har laget må du spørre om lov og få tillatelse før du eventuelt bruker musikken.

• NCB og TONO representerer komponister og krever inn kompensasjon for bruk av musikk på film.

• Skal du legge filmen din ut på nettet må du spørre spesifikt om tillatelse til dette.

• Du har kanskje hørt at man har lov til å bruke under 10 sekunder gratis og uten å spørre om lov? Dette stemmer ikke. Slike regler kan muligens gjelde for tv-stasjoner eller andre organisasjoner som har egne avtaler om betaling av rettigheter. Det fins ingen "sitatrett" for musikk.

• Det samme forholdet gjelder for utdrag av filmer eller tv-programmer. Slike må ikke brukes uten tillatelse.

På http://www.clara.no/ finner du mer informasjon om opphavsrett og klarering.

Lag din egen filmmusikk
Lydbildet er en like viktig del av filmen din som de levende bilder er. Mange har likevel lett for å nedprioritere lyd og musikk når de jobber med film. Musikk er noe som bør være med i planleggingen helt fra starten av.

Musikken legges på for å skape en følelse eller fremheve en stemning i filmen. Du må hele tiden vurdere om musikken er nødvendig, og om den gir filmen en ekstra dimensjon. For mye musikk eller for mange ulike typer musikk kan fort virke påklistret eller rotete på publikum.

Å finne den perfekte filmmusikken kan være en tidkrevende og dyr prosess. Det aller beste er om du kan få noen venner eller kanskje en lokal musiker til å lage musikken til filmen mot at musikken hennes blir promotert. Musikk som er komponert spesielt til en film fungerer nesten alltid bedre enn forhåndslaget musikk.

Husk å skrive kontrakt med dem som lager musikken så du ikke får problemer ved senere anledninger, f.eks. hvis filmen skal vises på festivaler eller tv. Planlegger du å vise den offentlig, bør dette være med i kontrakten.