REDAKSJON

Ta kontakt dersom du/dere trenger veiledning, har ideer som trenger diskuteres, forslag til bransjefremmende tiltak for barn & ungdom, ris eller ros:-)

Anne Lærdal
Leder Talentutvikling & Redaksjonsansvarlig 
mail: laerdal@filmkraft.no
www.filmkraft.no
Tlf    +47 51 51 68 92
Mob +47 99 26 68 90

Filmkrafts Kontortid: 09:00 - 16:00