Om oss

Filmport Rogaland er Filmkraft Rogaland senters nettportal for unge filmskapere. Her kan ungdom som lager film eller som er nysgjerrige på å lære seg å lage film, finne inspirasjon og ressurser.

Om Filmport

Filmport ble igangsatt som et pilotprosjekt 1. januar, 2011. Nettstedet skal muliggjøre en tettere kobling mellom de unge filmskaperne og den profesjonelle bransjen i regionen.

Filmport drives av disse samarbeidspartnerne i Norge: Filmkraft Rogaland, Filmverkstedet i Oppland, Tvibit, Midtnorsk filmsenter, Mediefabrikken i Akershus, Vestnorsk filmsenter og Amandusfestivalen. Målsetningen er å inkorporere alle de norske filmregionene. Her kan unge filmintereserte knytte kontakter med andre unge filmskapere fra hele landet og delta på både lokale og nasjonale filmkonkurranser.

Om Filmkraft
Filmkraft Rogaland AS er et filmsenter i Rogaland fylke.

Filmkraft Rogaland er et offentlig aksjeseskap. Eierne er Rogaland Fylkeskommune, Stavanger Kommune, Haugesund Kommune og Randaberg Kommune.

Filmkraft skal legge til rette for kontinuerlig vekst og kvalitetssikring av regionale filmprosjekter. Senteret forvalter regionale og statlige midler. De statlige tilskuddene skal gå til produksjon av kortfilm og dokumentarfilm, kompetansehevende tiltak lokalt og tiltak for barn og unge - alt for å gjøre film til en bærekraftig næring i regionen. Gjennom kommisjonsarbeidet skal Filmkraft også legge til rette for at Rogaland kan ta i mot store nasjonale og internasjonale filmprosjekter.

Filmkraft Rogaland ble opprettet 15. juni 2006 og har følgende ansatte:

Daglig leder Elisabeth Dahl, Administrasjonsleder Marie Djurhuus, Leder for talentutvikling Anne Lærdal, Filmkonsulent Sigve Endresen (40%) og Prosjektleder for location Øyvind Hollo-Klausen.

Filmkraft Rogaland Senter (kort og dokumentarfilm) behandler søknader løpende:

Søknaden må være inne 2 (to) uker før hvert styremøte for å være garantert styrebehandling på førstkommende møte.

Søknader til arbeid/kursing/seminarer/tiltak rettet mot barn & unge (13-25 år) må nå også søkes om i Filmkrafts søknadssystemer og blir behandlet fortløpende. For mer info om Filmkraft, TRYKK HER!