Film Rookies 2016 - En oppsummering og vi søker ny produsent

Et manus - 3 filmer - mentorer - 3 unge regissører - unge filmteam - 12 skuespillere fra BUT - en lokal produsent - Film Rookies 2016 er nå avsluttet og vi søker ny produsent!

Hele 3 kortfilmer ble produsert i talentprosjektet Film Rookies 2016


Regissørene Kaisa Dahl, Jesper Tobiassen og Alexander Gudmestad fikk jobbe med skuespillere fra BUT v/Rogaland teater, mentorene regissør Arild Østin Ommundsen og skuespiller Silje Salomonsen, og filmteam bestående av unge filmskapere ledet av produsent Siv Mary Espedal v/ME Management. De tolket manuset til Maria Næss "Veiskillet" på hver sine måter, og resultatet ble tre vidt forskjellige produksjoner hvor alle involverte fikk erfare det å være del av en reel filmproduksjon.

Bildetekst: Film Rookies hadde workshop med regissørene på teateret, her fv regissørene Jesper Tobiassen, Kaisa Dahl og Alexander Gudmestad,skuespiller Silje Salomonsen og regissør Arild Østin Ommundsen som stillte opp som mentorer på workshopen og fra teateret Carl Jørn Johansen og produsent for Film Rookies Siv Mary Espedal v/ME Management.

Filmkraft Talentutvikling applauderer for strålende innsats av alle medvirkende i prosjektet i Filmkrafts største talentsatsing!

*Se Film Rookies filmene fra 2016 nederst i artikkelen!

 

Hva er egentlig Film Rookies?

Film Rookies (14-25 år+) er et samarbeidsprosjekt mellom Filmkraft Talentutvikling, Barne- og ungdomsteatret og et lokalt produksjonsselskap. Intensjonen er å inspirere unge manusforfattere til å skrive for film, unge regissører skal få erfare å jobbe med skuespillerinstruksjon og vi ønsker å rekruttere unge skuespillere til film.

Vi skal produsere filmer i dette prosjektet og premierevisning av disse filmene blir finalen for alle involverte i dette prosjektet. Prosessen er i fokus og vi skal involvere flere mentorer til de forskjellige fagfunksjonene. Med dette håper vi at vi når ut til mange ungdommer med flere talenter og interesser innenfor skuespill og filmproduksjon.
Del 1 av Film Rookies: Utlysning Manuskonkurranse med innleveringsfrist 15 januar
Del 2 av Film Rookies: Regissører & Skuespillerinstruksjon
Del 3 av Film Rookies: Produksjon av 3 filmer av samme manus
Del 4 av Film Rookies: Evaluering og Premiere av ferdige filmer

Film Rookies er et samarbeid mellom Filmkraft, BUT v/Rogaland teater og en lokal produsent og støttet av Filmkraft, Stavanger Kommune, NFI og Kari Thomsen.

 

Film Rookies LETER ETTER NY PRODUSENT!

Prosjektet takker nå for innsats og vel gjort gjennomførte to år av produsent Siv mary Espedal v/ME Management!

Planleggingen av Film Rookies 2017 er i gang, manuskonkurransen utlyses snart og vi søker allerede nå ny produsent:

VIL DU/DERE produsere Film Rookies de neste 2 år? Vi leter etter en lokal Rogalandsbasert filmprodusent som ønsker samarbeide med oss. Dette samarbeidet er veldig viktig både for de unge filmskaperne når det gjelder å knytte viktige fremtidige kontakter, men også for produsenten selv for å utvide nettverk og man får bidra til utviklingen av nye talenter inn i filmbransjen her i Rogaland.

Send en mail til: laerdal@filmkraft.no innen utgangen av året og forklar hvorfor akkurat dere vil være perfekt for dette samarbeidet.